Duidelijk autistisch…! is een boek waarin de theorieën rondom autisme worden behandeld.

Het gaat in het boek uitdrukkelijk om mensen met een normale tot hoge begaafdheid met autisme. Als uitgangspunt wordt de theorie genomen waarbij de hersenen van mensen met autisme een andere ontwikkeling doormaken dan de gemiddelde mens. Hierdoor ontstaat een andere manier van denken en beleven van de wereld. Van daaruit wordt gekeken naar de kenmerken die bij autisme lijken te horen en hoe de maatschappij tegen autisme aankijkt. Voorts komt de andere beleving van mensen met autisme aan bod en wat er allemaal zou kunnen spelen wanneer er sprake is van een andere beleving.
De andere ontwikkeling wordt diepgaand behandeld, alsmede verdere problemen die kunnen ontstaan. Deel 4 is behoorlijk theoretisch en wetenschappelijk, maar noodzakelijk voor de rest van het boek. Op het einde van het boek komen relaties met verschillende stoornissen kort aan bod en ook waarom er tegenwoordig zoveel meer mensen met een andere ontwikkeling lijken te zijn dan vroeger.

Het boek is zo geschreven dat het voor een breed publiek leesbaar is. De bedoeling van het boek is dat het mensen prikkelt tot nadenken en zelfreflectie.

Je kunt het boek hier op de website lezen of downloaden. Het boek is gratis beschikbaar, omdat wij vinden dat kennis gedeeld moet worden. Als je het boek interessant vindt en andere geïnteresseerden kent, stellen wij het op prijs als je het boek doorstuurt.

Lees nu:

Begin, Inhoudsopgave, Vorige, Volgende

Download:

Microsoft Word DOCX

  Libre/OpenOffice ODF

 Adobe PDF

E-BOOK:

Mobipocket e-book

 ePub e-book

Share:

Alles ZIP