Mensen met een stoornis in het autismespectrum hebben altijd al bestaan. Pas recent, in de vorige eeuw, zijn wetenschappers autisme als aparte stoornis gaan zien. Eerst werd namelijk gedacht dat het een onderdeel was van schizofrenie.

Door alle onderzoeken naar geestelijke aandoeningen, was er behoefte aan een handboek waarin de criteria van de verschillende aandoeningen beschreven stonden, zodat onderzoekers konden vaststellen om welke stoornis het ging bij de patiënten.
Omdat wetenschappers steeds nieuwe dingen ontdekken over de stoornissen, is het nodig dat het handboek af en toe aangepast wordt.
In de laatste versie worden er geen aparte namen, zoals klassiek autisme, syndroom van Asperger en PDD-NOS, meer aan de autismespectrumstoornissen gegeven, maar wordt er gekeken naar de mate van hulpbehoevendheid. Ook vallen de autismespectrumstoornissen nu onder de neurobiologische ontwikkelingsstoornissen.

Neurobiologische ontwikkeling is de ontwikkeling van de hersenen en het centrale zenuwstelsel waarbij prikkels doorgegeven en verwerkt worden. Dit verloopt normaal gesproken op een bepaalde manier. Maar bij stoornissen in de neurobiologische ontwikkeling is de verwerking van de prikkels via het centrale zenuwstelsel en de hersenen verstoord.
Hersenen bestaan uit een linker- en een rechterhelft. De hersenhelften hebben ieder hun eigen functies en specialiteiten. Bij autisten, evenals bij o.a. dyslectici, hoogbegaafden, ADHD’ers, lijkt er een asynchronische ontwikkeling plaats te vinden van de linker- en de rechterhersenhelft, waardoor er enerzijds een voorsprong ontstaat en anderzijds een achterstand. Deze scheefgroei is niet meer recht te trekken.

Mensen met twee of meer stoornissen hebben niet alleen last van de stoornissen op zich, maar ook van de combinatie van stoornissen (comorbiditeit), waardoor grotere problemen ervaren kunnen worden dan met een enkele stoornis.

Er werd (en wordt) wel eens gedacht dat klassiek autisme hetzelfde is als het hebben van een verstandelijke beperking, maar bij een verstandelijke beperking is er sprake van een globale ontwikkelingsachterstand en bij autisme van een asynchronische ontwikkeling.

Begin, Inhoudsopgave, Vorige, Volgende