In dit deel is er dieper ingegaan op de verschillende ontwikkelingsgebieden, omdat ASS in de wetenschap bekend is als een pervasieve neurobiologische ontwikkelingsstoornis. Een diep doordringende stoornis dus die van invloed is op alle ontwikkelingsgebieden door een probleem met het doorgeven, ontvangen en verwerken van informatie. Vanuit deze gedachtengang zijn de ontwikkelingsgebieden bekeken en de problemen die daarbij kunnen ontstaan.

Bij de motorische ontwikkeling kwamen verschillende zaken naar voren, waarbij het doorgeven, ontvangen en verwerken van sensorische informatie een prominente rol inneemt. Vooral de propriocepsis (houding) is daarbij erg belangrijk en heeft een impact op het goed of minder goed motorisch kunnen functioneren.

De cognitieve ontwikkeling bij autisten wordt vooral gekenmerkt door problemen met de sensorische informatieverwerking en de executieve functies, alsmede het verschil in ontwikkeling tussen de linker- en rechterhersenhelft. Daarnaast valt op dat het lesaanbod op scholen vaak statisch is en niet goed kijkt naar en zich niet goed aanpast aan de natuurlijke leerstijlen van de leerlingen.

De sociaal-emotionele ontwikkeling heeft vooral te maken met het aanleren van vaardigheden en het benoemen van emoties, hoewel de emotionele executieve functies in het brein ook een rol spelen. Omdat sociaal-emotionele problemen dus voornamelijk een gevolg zijn van de neurobiologische ontwikkelingsstoornis, is er in dit deel niet uitgebreid op ingegaan.

Wel is het duidelijk dat de ontwikkelingsgebieden sterk met elkaar te maken hebben. De motorische en cognitieve ontwikkeling hebben een directere link met de sensorische informatieverwerking, de executieve functies en de asynchronische ontwikkeling van de hersenen dan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Zij zijn direct en in grote mate beïnvloed door de stoornis. Maar de sociaal-emotionele ontwikkeling ondervindt er ook veel problemen door, doordat de ontwikkelingen met elkaar in verbinding staan. Je kunt de ontwikkelingsgebieden nu eenmaal niet los van elkaar koppelen. Het ene gebied is van invloed op het andere.

Begin, Inhoudsopgave, Vorige, Volgende