In dit deel van het boek zijn uiteenlopende onderwerpen aan bod gekomen die met autisme te maken hebben. Het zijn onderwerpen die niet direct met de stoornis te maken hebben, maar eerder het gevolg ervan zijn.

Het slapen, eten en drinken en de zindelijkheid zorgen vaak voor moeilijkheden bij autisten. Dit kan uiteenlopende oorzaken hebben, maar wat deze dingen allemaal gemeen hebben is de interoceptie. Interoceptie is het doorgeven en verwerken van informatie over de innerlijke organen en daarom is het onderdeel van de sensorische informatieverwerking.

Communicatie levert ook vaak problemen op bij autisten. Het communiceren en de sociale interactie zijn zeer complex. Er komt ontzettend veel informatie tegelijkertijd op een persoon af tijdens het communiceren en de sociale interactie. Als het communiceren (en daardoor de sociale interactie) niet goed verloopt, kan dit grote gevolgen hebben voor de sociale status van een persoon.

Sociale contacten zijn bepalend voor het welzijn van een mens en het opbouwen van een eigen identiteit. Het is belangrijk dat er goed sociaal contact is met gelijken om op die manier bevestigd te worden. Gelijken kunnen leeftijdgenoten zijn, maar ook brusjes of lotgenoten. Wanneer sociale contacten niet goed verlopen, kan de eigenwaarde en het zelfvertrouwen van een persoon beschadigd raken.

Stress en angst spelen vaak een grote rol in het leven van autistische mensen. Wanneer dit langdurig is, kan het schade berokkenen aan bepaalde delen van de hersenen. Ook kan het depressie veroorzaken. Depressie en een negatief zelfbeeld gaan vaak hand in hand. Het geeft een minderwaardig gevoel. Maar andersom kunnen minderwaardige gevoelens ook een depressie veroorzaken.

Het is belangrijk om je te realiseren dat er verschillen bestaan tussen autistische mannen en vrouwen. Doordat de onderzoeken door Hans Asperger en Leo Kanner vooral georiënteerd waren op jongens, zijn de kenmerken en de gevolgen van autisme bij vrouwen onvoldoende in kaart gebracht, waardoor veel vrouwen met ASS een verkeerde diagnose hebben gekregen.

Begin, Inhoudsopgave, Vorige, Volgende