Het schrijven van dit boek is een hele reis geweest. Het begon als een samenvatting van een paar bladzijden over wat autisme inhoudt, maar er komt zoveel bij autisme kijken dat het uitgedraaid is op een boek. Een boek waarin alle onderwerpen kort belicht zijn, omdat wanneer uitgebreid ingegaan zou zijn op ieder onderdeel het boek tien keer zo groot zou zijn geworden. Omdat het de bedoeling was dat het boek handzaam zou blijven, is ervoor gekozen om de onderwerpen summier weer te geven.

Het doel was om een boek te maken dat voor iedereen leesbaar is, dus niet te wetenschappelijk of te veel moeilijke woorden en zinnen. Het moest een overzicht zijn van wat er allemaal speelt bij autisme.
Een ander doel van dit boek was om mensen in te laten zien dat een mens met autisme meer is dan een lijst met kenmerken en dat er zeer grote verschillen zijn tussen autisten onderling en hun specifieke beleving van autisme.

Het schrijven van dit boek heeft mij veel inzicht gegeven in hoe autisme in elkaar zit en ook hoe on(be)grijpbaar sommige zaken omtrent autisme nog zijn voor veel mensen. Daardoor werd tijdens het schrijven duidelijk dat het belangrijk is om dit te delen met anderen. Verschillende mensen zijn toen benaderd om het boek te lezen om zo te kijken of zij het inderdaad een nuttig boek vonden en of zij ook vonden dat de informatie in het boek het delen waard zou zijn. De positieve reacties bevestigden het idee dat het boek beschikbaar moest worden voor anderen.
Een van de lezers merkte op dat hij voor aanvang van het lezen wilde dat er een pil was tegen autisme zodat hij net als alle andere mensen zou kunnen zijn, maar dat die gedachte hem, na het lezen van het boek, benauwde. Hij zou teveel van zichzelf en zijn kwaliteiten verliezen als hij als alle anderen zou zijn. Hij raadde aan het boek zo wijd mogelijk te verspreiden, zodat de maatschappij meer op de hoogte zou zijn van wat autisme inhoudt, van de kwaliteiten die autisten kunnen bezitten en de moeilijkheden die de meeste autisten tegen kunnen komen in hun leven.

Vandaar dat er is gekozen om het via CC (Creative Commons) BY-SA (by share alike) uit te geven. Dit is een licentie waarbij geldt dat het boek beschikbaar is voor iedereen om te gebruiken, maar alleen met vermelding van de naam van de auteur. Mensen kunnen ook een bijdrage leveren aan het boek of het boek veranderen (bijvoorbeeld iets verbeteren wanneer nieuwe onderzoeken iets anders uitwijzen) en dit dan zelf uitgeven, maar de oorspronkelijke auteur moet vermeld worden en het mag alleen onder dezelfde licentie uitgegeven worden.
In Hoofdstuk 33 Ontdekkingen, inzichten en eigen mening worden ook eigen meningen gegeven over bepaalde onderwerpen. Daarom is er voor dit hoofdstuk gekozen om het niet BY-SA, maar BY-ND (no derivative) te houden. Dat betekent dat het er geen afleidende werken van mogen worden geschreven.
De reden om voor CC BY-SA te kiezen voor het grootste deel van het boek is dat mijn mening is dat kennis gedeeld moet worden

Hopelijk zijn de eerdergenoemde doelen van dit boek bereikt en blijkt het boek leesbaar te zijn voor veel mensen en nuttige en leerzame informatie te bevatten.
Daarnaast was het de bedoeling dat er in dit boek ook tips zouden komen te staan hoe iemand (zowel neuro-typische mensen als autisten) met autisme om zouden kunnen gaan, maar doordat de theoretische informatie zo uitgebreid bleek te zijn, paste dat helaas niet meer. Dan zou het boek veel te dik zijn geworden. De tips op zich zullen namelijk een heel boek op kunnen vullen. Daarom zal er een vervolg geschreven gaan worden met manieren waarop er met autisme, autisten en neuro-typische mensen omgegaan kan worden.

Als laatste wil ik iedereen bedanken die geholpen heeft dit boek te realiseren. Allereerst mijn man die tijdens de ontdekkingsreis aan mijn zijde stond en meedacht en me steunde; zonder hem had ik dit niet kunnen doen. Ook mijn kinderen wil ik bedanken, omdat ik door het onderzoeken en schrijven soms minder tijd voor hen had en ze me die tijd gaven. En verder alle mensen die hebben proefgelezen: BEDANKT! Zonder jullie opbouwende kritiek was dit boek niet tot stand gekomen. Hartelijk dank voor alle hulp!

Manon Fallon

Begin, Inhoudsopgave, Vorige, Volgende