Adams, M. (2008). Intelligentie en probleemgedrag bij een diagnosestelling PDD-NOS, ADHD of de gecombineerde diagnose. Universiteit van Tilburg. Retrieved from: http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=113070
Amaral, D.G., Corbett, B.A. (2002). The Amygdala, Autism and Anxiety. University of California. California. Retrieved from: http://psych.colorado.edu/~munakata/csh/Novartis_paper_6-12-02.doc
Aron, E.N. (2002). The highly sensitive child: helping our children thrive when the world overwhelms them. HarperCollins Publishers. London.
Asperger, A. (1943). Die “autistischen psychopathen” im Kindesalter. Archiv fur psychiatrie und nervenkrankheten. Volume 117. Issue 1, pp 76 – 136. doi:10.1007/BF01837709 Retrieved from: http://neurodiversity.com/library_asperger_1944.pdf or http://www.autismus-biberach.com/Asperger_Hans-_Autistischen_Psychopathen.pdf or https://link.springer.com/article/10.1007%2FBF01837709?LI=true
Aston, M.C. (2009) Werken aan je Asperger relatie. Nieuwezijds. Amsterdam.
Aston, M.C. (2014) Als je partner Asperger-syndroom heeft. Nieuwezijds. Amsterdam.
Attwood, T. (2007). Hulpgids Asperger-syndroom. Nieuwezijds. Amsterdam.
Attwood, T., Garnett, M. (2014). Behandelwijzer leuk vinden, lief vinden: cognitieve gedragstherapie voor kinderen in het autismespectrum om affectie te leren begrijpen en uitdrukken. Nieuwezijds. Amsterdam.
Baars, A. (2009). Studieproblemen: een visie op het begeleiden van studenten in het hoger onderwijs. Boom Lemma uitgevers. Amsterdam.
Bakker, N. (2008). Jaarboek voor de geschiedenis van onderwijs en opvoeding 2007. Kinderen in gevaar, de geschiedenis van pedagogische zorg voor risicojeugd. Koninklijke van Gorcum b.v. Assen.
Bal, I. (2003). Pedagogische begeleiding. Uitgeverij Angerenstein. Velp.
Baron-Cohen, S. (2009) Autisme en Asperger-syndroom. Nieuwezijds. Amsterdam.
Baron-Cohen, S. (2012) Nul empathie: een theorie van menselijke wreedheid. Nieuwezijds. Amsterdam.
Baron-Cohen. S., Leslie, A.M., Frith, U. (1985). Does the autistic child have a “theory of mind”? Cognition. Volume 21, pp 37 – 46. Retrieved from: https://sites.google.com/site/utafrith/publications-1/autism
Baron-Cohen, S. Lutchmaya, S., Knickmeyer, R. (2004). Prenatal testosterone in mind. Amniotic fluid studies. MIT Press. Cambridge MA.
Beemster, J., Gils van, J., Wolsing, J. (2000). Een goed begin: het begeleidingsplan voor beginnende leraren, invalkrachten, herintreders, doorstarters in het primair onderwijs. Samsom. Alphen aan de Rijn.
Begeer, S., Wierda, M., Venderbosch, S. (2013). NVA enquete 2013: allemaal autisme, allemaal anders. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt. Retrieved from: http://www.autisme.nl/media/55246/NVA_Onderzoeksrapport_2013_LR.pdf
Benson, J.B., Haith, M.M. (2009). Social and emotional development in infancy and early childhood. Elsevier Inc. Oxford.
Beuningen van, J., Moonen, L. (2014). De sociale context van geluk: wat is belangrijk voor wie? Centraal Bureau voor de statistiek. Den Haag.
Bogdashina. O. (2004). Waarneming en zintuiglijke ervaringen bij mensen met Autisme en Aspergersyndroom. Verschillende ervaringen, verschillende werelden. Uitgeverij Garant. Antwerpen/Apeldoorn.
Bondt de, A. (2013). De dyslexie survivalgids. Abimo uitgeverij. Sint-Niklaas.
Bos, P.A., Hofman, D., Hermans, E.J., Montoya, E.R., Baron-Cohen, S., Honk van, J. (2016). Testosterone reduces functional connectivity during the ‘Reading the Mind in the Eyes’ Test. Elsevier Ltd. Retrieved from: http://docs.autismresearchcentre.com/papers/2016_Bos_TestosteroneReducesFunctionalConnectivity.pdf
Bospoort van de, C. (2008). Mindfulness: wat is het? Hoe werkt het? Waartoe dient het? Radboud Universiteit Nijmegen. Nijmegen. Retrieved from: http://www.mindfulnessblog.nl/images/pdf/Mindfulness,_wat_is_het,_hoe_werkt_het,_waartoe_dient_het_.pdf
Boyd, B. (2005) Oudergids Asperger-syndroom. Nieuwezijds. Amsterdam.
Braams, T. (2002). Dyslexie, een complex taalprobleem. Boom. Amsterdam.
Brinkkemper, W., Caspari, S., Ormondt van, A. (2008). Handleiding sensorische integratie. Hogeschool van Amsterdam. Amsterdam. Retrieved from: http://kennisbank.hva.nl/document/219024
Broekhuis, W. (2010) Alleen met mijn wereld: hoe ik leerde leven met mijn autisme. Nieuwezijds. Amsterdam.
Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development: experiments by nature and design. Harvard University Press. Massachusetts & London.
Bruin de, C. (2004). Geef me de 5. Graviant educatieve uitgaven. Doetinchem.
Bruyn de, E.E.J., Ruijssenaars, A.J.J.M., Pameijer, N.K., Aarle van, E.J.M. (2009). De diagnostische cyclus: een praktijkleer. Acco. Den Haag.
Burger, E., Wetering van de, M., Weerdenburg van, M. (2012). Kinderen met specifieke taalstoornissen: (be)handelen en begeleiden in zorg en onderwijs. Acco. Leuven. Den Haag.
Burger-Veltmeijer, A.E.J. (2006). Hoogbegaafdheid plus AutismeSpectrumStoornissen (HB + ASS): een verwarrende combinatie (1). Tijdschrift voor Orthopedagogiek. Vol. 45. pp 276-286. Retrieved from: http://webdog.agnesburger.nl/files/HB_ASS_1_TvO_06_06.pdf
Burger-Veltmeijer, A.E.J. (2006). Hoogbegaafdheid plus AutismeSpectrumStoornissen (HB + ASS): een verwarrende combinatie (2). Tijdschrift voor Orthopedagogiek. Vol. 45. pp 414-424. Retrieved from: http://webdog.agnesburger.nl/files/HB_ASS_2.pdf
Burger-Veltmeijer, A.E., Minnaert, A.E.M.G., Bosch, E.J. van den., (2015). Intellectually gifted students with possible characteristics of ASD: a multiple case study of psycho-educational assessment practices. European Journal of Special Needs Education. Volume 31. Issue 1, pp. 76 – 95. Retrieved from: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08856257.2015.1087147
Ceyssens, M. (2002). Mijn kind heeft dyscalculie: ik reken fout. Gids voor ouders leerkrachten en hulpverleners. Drukkerij Lannoo. Tielt.
Ceyssens, M. (2013) Mijn kind heeft dyslexie. Gids voor ouders, leerkrachten en hulpverleners. Uitgeverij Lannoo. Tielt.
Chiron, C., Jambaque. I., Nabbout, R., Lournes, R., Syrota, A. & Dulac, O. (1997). The right brain hemisphere is dominant in human infants. Brain 120: 1057 – 1065.
Coffield, F., Moseley, D., Hall, E., Ecclestone, K. (2004). Learning styles and pedagogy in 16-post learning. A systematic and critical review. Learning and Skills Research Centre, London. Retrieved from: http://sxills.nl/lerenlerennu/bronnen/Learning%20styles%20by%20Coffield%20e.a..pdf
Cohen, D., Donnellan, A., Paul, R. (1987). Handbook of Autism and Disorders of Atypical Development. Wiley Publishers. New York.
Constantinidou, F. and Baker, S. (2002). Stimulus modality and verbal learning performance in normal aging. Brain and Language, 82(3), 296–311. Retrieved from: https://pdfs.semanticscholar.org/b824/5a0333ee7ddd3a1181862089f906aebcefee.pdf
Cornillie, N. (2012). Als Joonas, Jonas wordt: comorbiditeit autismespectrumstoornis-dysorthografie. Acco. Leuven & Den Haag.
Craig, A.D. (2003). Interoception: The sense of the physiological condition of the body. Current Opinion in Neurobiology. Volume 13. Issue 4, p. 500-505. Retrieved from: https://www.jsmf.org/meetings/2007/oct-nov/CONB%20Craig%202003.pdf
Cuyvers, L. (2008). Therapie bij dyscalculie: introductie. Garant Uitgevers n.v. Antwerpen.
Daeter, B. (2012). Hoogbegaafde kinderen. Leonardo-onderwijs. Recht van het kind – Uitdaging voor ons. Aspekt. Soesterberg.
Dehue, T. (2008). De depressie-epidemie. Uitgeverij Augustus. Amsterdam.
Dehue. T. (2014). Betere mensen. Over gezondheid als keuze en koopwaar. Uitgeverij Augustus. Amsterdam.
Delfos, M. (2013). Ik ben aan ze gehecht. Over gehechtheid als een boei in nood. Uitgeverij SWP bv. Duivendrecht.
Delfos, M. (2015). Ontwikkeling in vogelvlucht. Ontwikkeling van kinderen en adolescenten. Uitgeverij SWP bv. Duivendrecht.
Delfos, M.F. (2012). Autisme vanuit ontwikkelingsperspectief. GZ psychologie. Vol. 8, pp 10-15. Retrieved from: http://www.mdelfos.nl/2012-GZ-Psych-MAS1P.pdf
Delfos, M.F. (2013). Autisme op school. Deel 1: basisonderwijs/primair onderwijs. Uitgeverij SWP. Amsterdam.
Delfos, M.F., Groot, N. (2012). Autisme vanuit een ontwikkelingsperspectief. Uitgeverij SWP. Amsterdam.
Desoete, A., Braams, T. (2010). Rondom het kind: Kinderen met dyscalculie. Uitgeverij Boom. Amsterdam.
Deth van, R. (2015). Psychiatrie: van diagnose tot behandeling. Bohn Stafleu van Loghum. Houten.
Dijk van, H. (2011). Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau en rekenstoornissen. Boom test uitgevers. Amsterdam.
Dinger, T., Smit, M., Winkelman, C. (1998). Expressiever en gemakkelijker spreken. Uitgeverij Coutinho. Bussum.
Dongen van, M. (2011). Dramaqueen of gewoon autisme. Mijn leven voor en na de diagnose. Maklu. Apeldoorn.
Dongen van, M. (2011). Dramaqueen of gewoon autisme? Mijn leven voor en na de diagnose. Uitgeverij Garant. Antwerpen/Apeldoorn.
Donk van der, M., Tjeenk-Kalff, A., Hiemstra-Beernink, A. (2015). Beter bij de les: training in executieve functies. Lannoo Campus. Houten.
Epley, N. (2014). Mensenkennis & misverstand. Hoe we gedachten, gevoelens en bedoelingen van onszelf en andere begrijpen – of niet. Uitgeverij Nieuwezijds. Amsterdam.
Fallon, M. (2011). Peer contact of a child with congenital deafblindness. University of Groningen. Groningen.
Fiene, L., Brownlow, C. (2015). Investigating interoception and body awareness in adults with and without autism spectrum disorder. Autism Research. Volume 8, p. 709 –716. Doi: 10.1002/aur.1486. Retrieved from: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aur.1486/pdf
Fleischmann, A., Fleischmann, C. (2013). Haar stille stem. Van Stockum. Den Haag.
Frith, U. (1987). A developmental model for Autism. Autisme infantile. Colloque Inserm. Volume 146, pp 175 – 184. Retrieved from: https://sites.google.com/site/utafrith/publications-1/autism
Frith, U. (1991). Asperger and his syndrome. Cambridge University Press. Cambridge. Retrieved from: https://sites.google.com/site/utafrith/publications-1/autism
Frith, U. (1993). Autism. Scientific American. Volume 268, pp 108 – 114. Retrieved from: https://sites.google.com/site/utafrith/publications-1/autism
Frith, U., Happe, F. (1999). Theory of mind and self-consciousness : What is it like to be autistic? Mind and language. Volume 14, pp 1 – 22. Retrieved from: https://sites.google.com/site/utafrith/publications-1/autism
Frith, U., Snowling, M. (1983). Reading for meaning and reading for sound in autistic and dyslexic children. British journal of Developmental psychology. Volume 1, pp 329 – 342. Retrieved from: https://sites.google.com/site/utafrith/publications-1/autism
Garfinkel, S.N., Tiley, C., O’Keeffe, S., Harrison, N.A., Seth, A.K., Critchley, H.D. (2016). Discrepancies between dimensions of interoception in autism: implications for emotion and anxiety. Biological psychology. Volume 114, p. 117 – 126. Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26724504 en http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301051115300958?via%3Dihub
Gerven, E. van. (2009). Handboek hoogbegaafdheid. Koninklijke van Gorcum bv. Assen.
Geurts, H.M., Deprey, L., Ozonoff, S. (2010). De diagnostiek van comorbiditeit bij patienten met een autismespectrumstoornis. Tijdschrif voor psychiatrie 52(2010)11, pp 753-761. Retrieved from: http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/assets/articles/TvP010-11_p753-761.pdf
Goleman, D. (2009). Emotionele intelligentie. Emoties als sleutel tot succes. Uitgeverij Olympus. Amsterdam.
Goleman, D. (2013). Het brein en emotionele intelligentie. Uitgeverij. Olympus. Amsterdam.
Goorhuis-Brouwer, S. (2007). Taalontwikkeling en taalstimulering bij baby’s, peuters en kleuters. Uitgeverij SWP. Amsterdam.
Grandin, T., Panek, R. (2014). Het autistische brein: voorbij het spectrum denken. Nieuwezijds. Amsterdam.
Gray, J. (2014). Mannen komen van Mars, vrouwen komen van Venus. Uitgeverij Spectrum. Houten.
Guare, R., Dawson, P., Guare, C. (2009). Slim maar… Help kinderen hun talenten benutten door hun executieve functies te versterken. Hogrefe uitgevers b.v. Amsterdam.
Hadjikhani, N. (2007). Mirror neuron system and autism. In: Progress in autism research (ISBN: 978-1-60021-630-5), pp. 151-166. Nova science publishers. New York. Retrieved from: http://nmr.mgh.harvard.edu/nouchinelab/pdfs/Hadjikhani_MNS&autism_chapter.pdf
Hamaker-Zondag, K. (2009). Over het mannelijke in de vrouw en het vrouwelijke in de man. Jungs theorie over animus en anima in de praktijk. Uitgeverij symbolon. Amstelveen.
Happe, F., Frith, U. (1996). The neuropsychology of autism. Brain. Volume 19, pp 1377 – 1400. Retrieved from: https://sites.google.com/site/utafrith/publications-1/autism
Henault, I. (2006). Asperger-syndroom en seksualiteit. Nieuwezijds. Amsterdam.
Henneman, K. (2000). Problemen van gevorderde spellers: signalering, diagnostiek en begeleiding. Uitgeverij Coutinho. Bussum.
Hofman, E. (2006). Kleine eters: peuters en kleuters met eetproblemen. Boom. Amsterdam.
Horeweg, A. (2015). Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs. Lannoo Campus. Houten.
Horeweg, A. (2015). Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs. Lannoo Campus. Houten.
Huizinga, M. (2007). De ontwikkeling van executieve functies tussen kindertijd en jongvolwassenheid. Neuropraxis. Volume 11. Issue 3, pp 69-76. doi:10.1007/BF03079129. Retrieved from: https://link.springer.com/article/10.1007/BF03079129
Ingalhalikara, M., Smitha, A., Parkera, D., Satterthwaiteb, Th.D., Elliottc, M.A., Ruparelb, K., Hakonarsond, H., Gurb, R.E., Gurb, R.C., Vermaa, R. (2013). Sex differences in the structural connectome of the human brain. PNAS Vol. 111 no.2. pp 823-828. doi: 10.1073/pnas.1316909110. Retrieved from: http://www.pnas.org/content/111/2/823
Jackson, L. (2003) Mafkezen en het Asperger-syndroom: een handleiding voor de puberteit. Nieuwezijds. Amsterdam.
Jackson, L. (2017). Seks, drugs en Asperger: een handleiding voor volwassenheid. Nieuwezijds. Amsterdam.
Janssen, T., Dam ten, G., Hout Wolters van, B. (2002). Vaardigheden voor zelfstandig leren. Van Gorcum Bv. Assen.
Janssen-Vos, F. (1997). Basisontwikkeling in de onderbouw: ontwikkelingsgericht onderwijs. Van Gorcum. Assen.
Jong de, W. (2009). Angst en depressie: over angsten, depressies en aanverwante problematiek bij kinderen en jongeren. Een leidraad voor ouders en leerkrachten. Uitgeverij Pica. Huizen.
Jong de, W. (2009). Angst en depressie: over angsten, depressies en aanverwante problematieken bij kinderen en jongeren. Pica. Huizen.
Joseph, R.M. (1999). Neuropsychological frameworks for understanding autism. Int Rev Psychiatry. 1999 Nov; 11(4): 309–324. Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1351137/
Kamphuis, J. (2017). The relation between sleep and violent aggression. Rijksuniversiteit Groningen. Groningen. Retrieved from: http://www.rug.nl/research/portal/en/publications/the-relation-between-sleep-and-violent-aggression(6b670a89-091a-43e9-96b6-6d8176bbb123).html
Kanner, L. (1943). Pathology. Autistic disturbances of affective contact. Library Kanner. Retrieved from: http://neurodiversity.com/library_kanner_1943.pdf
Kat, F., Beenackers, M. (2011). Een patient met ADHD in de huisartspraktijk. Bohn Stafleu Van Loghum. Houten.
Keysers, C. (2011). Het empathische brein. Waarom we socialer zijn dan we denken. Uitgeverij Bert Bakker. Amsterdam.
Kieboom, T. (2015). Hoogbegaafd. Als je kind (g)een einstein is. Lannoo. Houten.
Kievit, Th., Tak, J.A., Bosch, J.D. (2012). Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen. De Tijdstroom uitgeverij. Utrecht.
Kijne, W. (2009). Leren omgaan met emoties. Een handzame gids. Lezerspoort Uitgevers. Haarlem.
Kim, Y.S., Leventhal, B.L., Koh, Y., Fombonne, E., Laska, E., Lim, E., Cheon, K., Kim, S., Kim, Y., Lee, H., Song, D., Grinker, R.R. (2010). Prevalence of Autism Spectrum Disorders in a Total Population Sample. The American Journal of Psychiatry. Vol. 168. Issue 9, pp 904-912. Published online: http://dx.doi.org/10.1176/appi.ajp.2011.10101532
Koledin, M. (2005). Internalizing and externalizing behaviors in preschoolers: physiological mechanisms, parental ratings and lunchtime observations. University of Maryland, Collegepark.
Kordelaar van, N., Zwaan, M. (2009). Ik en faalangst. Uitgeverij SWP. Amsterdam.
Kordelaar van, N., Zwaan, M. (2009). Ik en faalangst. Uitgeverij SWP. Amsterdam.
Kraijenhoff, L. (2010). Het vollehoofdenboek: een werkboek voor kinderen en volwassenen. Acco. Den Haag.
Kraijer, D., Plas, J. (2011). Handboek psychodiagnostiek en beperkte begaafdheid. Pearson. Amsterdam.
Kranowitz, C. (2005). Uit de pas: omgaan met sensorische integratiestoornis bij kinderen. Uitgeverij Nieuwezijds. Amsterdam.
Kranowitz, C. (2007). Met plezier uit de pas: activiteiten voor kinderen met sensorische integratiestoornis. Uitgeverij Nieuwezijds. Amsterdam.
Kroon, T. (2009) De morele intuïtie van kinderen: respect en verantwoordelijkheid, vrijheid en geweten. uitgeverij SWP. Amsterdam.
Kuin, M., Eenhoorn, A., Paternotte, A. (2016). Pittige pubers. Opvoeden van je puber met ADHD of Autisme. Lannoo Campus. Houten.
Kuipers-Hemker, M., Horvers, G. (2013). Plan B: een vernieuwende handreiking voor autisme en communicatie. Uitgeverij SWP. Amsterdam.
Kurtz, L.A. (2003). How to help a clumsy child: strategies for young children with developmental motor concerns. Jessica Kingsley Publishers. Philadelphia & London.
Kurtz, L.A. (2008). Understanding motor skills in children with dyspraxia, ADHD, autism, and other learning disabilities: a guide to improving coordination. Jessica Kingsley Publishers. Philadelphia & London.
Landman, S. (2009). Moederen met autisme. Schrijverij Mooi Mens. Elst.
Landman, S. (2011). Chaos met autisme. Schrijverij Mooi Mens. Elst.
Landman, S. (2012). Bewoond eiland. Schrijverij Mooi Mens. Elst.
Landman, S. (2014). Een leven lang anders. Schrijverij Mooi Mens. Elst.
Laukkanen, E., Shemaikka, S., NotKola, I., Koivumaa-Honkanen, H., Nissinen, A. (2002). Externalizing and internalizing problems at school as signs of health-damaging behaviour and incipient marginalization. Volume 17, No. 2. Oxford University Press. Oxford.
Leij van der, A. (2013). Leesproblemen en dyslexie: beschrijving, verklaring en aanpak. Lemniscaat. Rotterdam.
Leslie, A.M., Frith, U. (1988). Autistic children’s understanding of seeing, knowing and believing. British Journal of Developmental Psychology. Volume 6, pp 315 – 324. Retrieved from: https://sites.google.com/site/utafrith/publications-1/autism
Lewis, J.D., Elman, J.L. (2009). Growth-related neural reorganization and the autism phenotype: a test of the hypothesis that altered brain growth leads to altered connectivity. Developmental Science. Volume 11. Issue 1, pp 135-155. Doi: 10.1111/j.1467-7687.2007.00634.x Retrieved from: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-7687.2007.00634.x/abstract
Lieshout, T. van (2009). Pedagogische adviezen voor speciale kinderen. Bohn Stafleu van Loghum. Houten.
Linell, P. (2001). Approaching Dialogue. John Benjamins Publishing Company. Amsterdam.
Litière, M. (2008). Juf, mag ik overvaren? Schoolrijpheid. Als het kleuteren voorbij is. Lannoo. Tielt.
Looman, B.L.J., Jager de, M., Tuk, B., Onrust, S.A., Lammers, J., Spijkerman, M., Buijs, G. (2014). Sociaal-emotionele ontwikkeling in het primair onderwijs. Een doorlopende integrale aanpak? Pharos, Trimbos Instituut & CBO. Retrieved from: http://www.pharos.nl/documents/doc/verkenning%20sociaal%20emotionele%20ontwikkeling%20in%20het%20primair%20onderwijs_def.pdf
Mahler, K. (2016). Interoception: The Eighth Sensory System: Practical Solutions for Improving Self-Regulation, Self-Awareness and Social Understanding of Individuals With Autism Spectrum and Related Disorders. Shawnee Mission. KS:AAPC Publishing. Book review by Shah, P. (2016). Journal of Autism and Developmental Disorders. Issue 46, p. 3193 – 3194. Doi: 10.1007/s10803-016-2848-8 Retrieved from: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10803-016-2848-8.pdf
Manouilenko, I., Bejerot, S. (2015). Sukhareva – prior to Asperger and Kanner. Nord J Psychiatry. 2015 Aug;69(6):479-82. doi: 10.3109/08039488.2015.1005022. Epub 2015 Mar 31. Retrieved from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25826582
Marx, H., Marx, G., Pluut, J. (2008). Kijk, vergelijk en verrijk. De ontwikkeling van je kind van 0 tot 12 jaar. Spectrum. Utrecht.
Melillo, R., Leisman, G. (2009). Autism spectrum disorders as functional disconnection syndrome. Rev Neurosci 2009;20(2):111-31. Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19774789
Merkloos (2007). Client en omgeving. Maatschappelijke zorg en pedagogisch werk SAW 3 & 4. Uitgeverij Educatief. Voorschoten.
Meulen van der, S. (1991). Wenken voor het beter leren praten van uw kind. Swets & Zeitlinger b.v. Amsterdam & Lisse.
Michiels, An, Descamps, L. (2013). De hoogsensitiviteit survivalgids. Abimo uitgeverij. Sint-Niklaas.
Millikowski, M. (2013). Dyscalculie en rekenproblemen: 20 obstakels en hoe ze te nemen. Uitgeverij Boom. Amsterdam.
Molloy, K., Griffiths, T., Chait, M., Lavie, N. (2015). Inattentional Deafness: Visual Load Leads to Time-Specific Suppression of Auditory Evoked Responses. Journal of neuroscience. Vol. 35, issue 49. Retrieved from: http://www.jneurosci.org/content/35/49/16046
Mönks, F.J., Knoers, A.M.P. (1990). Ontwikkelingspsychologie: inleiding tot de verschillende deelgebieden. Van Gorcum. Assen.
Morton, S. (2008). Afwijkend en toch zo gewoon. AristosBv.
Murris, P. (2009). Monsters onder het bed. Opvoedwijzer voor ouders van bange kinderen. Hogrefe. Amsterdam.
Nelis, H., Sark, Y. van (2014). Motivatie binnenstebuiten. Het geheim achter gemotiveerde pubers, enthousiaste leerlingen en gedreven studenten. Kosmos Uitgever. Utrecht.
Nevid, J.S., Rathus, S.A., Greene, B. (2012). Psychiatrie, een inleiding. Pearson Benelux b.v. Amsterdam.
Noordman, J.M.A., Rietveld-van Wingerden, M., Bakker, P.C.M. (2015). Vijf eeuwen opvoeden in Nederland. Erasmus Universiteit. Rotterdam. Retrieved from: https://www.studeersnel.nl/nl/document/vrije-universiteit-amsterdam/geschiedenis-van-opvoeding-en-onderwijs/samenvattingen/uitgebreide-samenvatting-boek-vijf-eeuwen-opvoeden-in-nederland/445733/view?auth=0&auth_prem=0&prem_doc=0&new_title=0&has_flashcards=true
Olde Hartman, T.C., Blankenstein, A.H., Molenaar A.O., Bentz van den Berg, D., Horst van der, H.E., Arnold, I.A., Burgers, J.S., Wiersma, T.J., Woutersen-Koch. H. (2013). NHG-Standaard Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK). Huisarts Wet 2013;56(5):222-30. Retrieved from: https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-somatisch-onvoldoende-verklaarde-lichamelijke-klachten-solk
Overvelde, A., Bommel van, I., Bosga, I., Cauteren van, M., Halfwerk, B., Smits-Engelsman, B., Nijhuis-van der Sanden, R. (2010). KNGF Evidence Statement: Motorische schrijfproblemen bij kinderen. Drukkerij de Gans. Amersfoort. Supplement bij het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie Jaargang 121. Nummer 2. Retrieved from: https://www.fysionet-evidencebased.nl/images/pdfs/evidence_statements/schrijfproblemen_2011/es_mot_schrijfpr_kinderen.pdf
Pameijer, N., Beurkering van, T. (2009). Handelingsgerichte diagnostiek: een praktijkmodel voor diagnostiek en advisering bij onderwijsleerproblemen. Acco. Den Haag.
Paternotte, A. e.a. (2009). De meest recente inzichten over DCD. Vereniging Balans. Bilthoven.
Paulus, M.P., Stein, M.B. (2010). Interoception in anxiety and depression. Brain Structure & Function. 214(5-6): 451-463. doi: 10.1007/s00429-010-0258-9. Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2886901/
Pease, A., Pease, B. (2010). Waarom mannen niet luisteren en vrouwen niet kunnen kaartlezen. Uitgeverij Rainbow b.v. Amsterdam.
Pfeifer, J.H., Lacoboni, M., Mazziotta, J.C., Daprettoa, M. (2008). Mirroring others’ emotions relates to empathy and interpersonal competence in children. Neuroimage. Volume 39. pp 2076 – 2085. Retrieved from: http://iacoboni.bol.ucla.edu/pdfs/Neuroimage_Pfeifer_v39p2076.pdf
Pfeifer, S. (2004). Hooggevoelige mensen: leven tussen gave en kwetsbaarheid. Uitgeverij Groen. Heerenveen.
Plummer, D.M. (2011). Leer kinderen omgaan met verandering, stress en angst: een vrolijk en positief activiteitenboek. Pica. Huizen.
Prins, P.J.M. (1992). Werken aan het Gevoel van Eigenwaarde. Tijdschrift voor Psychotherapie. Vol. 18. Issue 2, pp 70-73. doi: 10.1007/BF03061726. Retrieved from: http://link.springer.com/article/10.1007/BF03061726
Pronk-Boerma, M. (1999). Logopedie voor onderwijsgevenden. Uitgeverij H. Nelissen B.V. Soest.
Reader’s Digest. (2008). Voeding die schaadt, voeding die baat. Complete gids over de invloed van voedsel op onze gezondheid. Te Reader’s Digest. Amsterdam.
Reddy, V. (2008). How infants know minds. Harvard University Press. Massachusetts & London.
Reedijk, J.S. (1996). Psychiatrie. Uitgeverij Spinger Media b.v. Houten.
Remschmidt, H., Engeland van, H. (2012). Child and adolescent psychiatry in Europe. Historical development, current situation, future perspectives. Steinkopff. Darmstadt.
Rice, M.E., Grant, G.T., Cormier, C.A. (1992). En evaluation of a maximum security Therapeutic Community for psychopaths and other mentally disordered offenders. Law and human behavior. Volume 16. Issue 4. Retrieved from: http://oakridgeclassaction.ca/document/vol%203/Vol%203%20sec%2010.pdf and https://link.springer.com/article/10.1007/BF02352266
Rigter, J. (2010). Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen. Uitgeverij Coutinho. Bussum.
Rizzolatti, G., Fabbri-Destro, M. (2010). Mirror neurons: from discovery to autism. Experimental Brain Research. Volume 200. Issue 3-4, pp 223-237. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/26818048_Mirror_neurons_From_discovery_to_autism
Robertson, C.E., Ratai, E.M., Kanwisher, N. (2015). Reduced GABAergic Action in the Autistic Brain. Current Biology. Retrieved from: http://www.cell.com/current-biology/abstract/S0960-9822(15)01413-X
Rourke, B., Ahmad S., Collins, D., Hayman-Abello, B., Hayman-Abello, S., and Warriner, E. (2002). Child clinical/pediatric neuropsychology: some recent advances. Annual Review of Psychology, 53, 309Ð339. Retrieved from: https://ajet.org.au/index.php/AJET/article/viewFile/778/71
Ruijssenaars, A.J.J.M., Luit van, J.E.H., Lieshout van, E.C.D.M. (2006). Rekenproblemen en dyscalculie: theorie, onderzoek, diagnostiek en behandeling. Lemniscaat. Rotterdam.
Schenck, C.H., Hamburger, H.L. (2010). Slaap & slaapstoornissen. Je ligt er soms wakker van. Kosmos Uitgevers. Utrecht. Antwerpen.
Scheuffgen, K., Happe, F., Anderson, M., Frith, U. (2000). High “intelligence,” low “IQ”? Speed of processing and measured IQ in children with autism. Developmental Psychopathology. Volume 1, Issue 12, pp 83 – 90. Retrieved from: https://sites.google.com/site/utafrith/publications-1/autism
Schopler, E., Mesibov, G.B. (2013). Neurobiological issues in autism. Springer. Houten.
Schregardus, R. (2004). Kinderen met slaapproblemen: een werkboek voor ouders. Boom. Amsterdam.
Schuitemaker, G.E. (2014). Voeding en gedrag. Van ADHD tot zinloos geweld. Ortho Communications and science b.v. Gendringen.
Shorter, E. (1998). A history of psychiatry. From the era of the asylum to the age of prozac. John Wiley and Sons Ltd. New Jersey.
Silberman, S. (2015). Neurotribes. The legacy of autism and the future of neurodiversity. Avery Publishing Group. USA.
Simone, R. (2010). Aspergirls. Een wegwijzer voor meisjes en vrouwen met het syndroom van Asperger. Uitgeverij Hogrefe. Amsterdam.
Slater-Walker, G., Slater-Walker, C. (2004) Een Asperger relatie. Nieuwezijds. Amsterdam.
Smidts, D., Huizinga, M. (2011) Gedrag in uitvoering: over Executieve Functies bij kinderen en pubers. Nieuwezijds. Amsterdam.
Smidts, D. P. (2003). Executieve functies van geboorte tot adolesentie: een literatuuroverzicht. Neuropraxis. Volume 7. Issue 5, pp 113-119. doi:10.1007/BF03099824. Retrieved from: https://link.springer.com/article/10.1007/BF03099824
Smits, A., Braams, T. (2013). Dyslectische kinderen leren lezen: individuele, groepsgewijze en klassikale werkvormen voor de behandeling van leesproblemen. Boom. Amsterdam.
Snowling, M., Frith, U. (1986). Comprehension in “hyperlexic” readers. Journal of experimental child psychology. Volume 42, pp 392 – 415. Retrieved from: https://sites.google.com/site/utafrith/publications-1/autism
Sorokin, A. (2015). Russia and autism. Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders. Doi: 10.1007/978-1-4614-6435-8_102022-3. Springer Science+Business Media. New York. Retrieved from: http://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-1-4614-6435-8_102022-3
Spek, A. (2010). Mindfulness bij vvolwassenen met autisme. Een wegwijzer voor hulpverleners en mensen met ASS. Uitgeverij Hogrefe. Amsterdam.
Spek, A. (2013). Autismespectrumstoornissen bij volwassenen: een praktische gids voor volwassenen met ass, naastbetrokkenen en hulpverleners. Hogrefe Uitgevers Bv. Amsterdam.
Spruit, J. (2014). Voorspellers van comorbiditeit bij volwassenen met ASS zonder intellectuele beperking. Universiteit van Amsterdam. Amsterdam. Retrieved from: http://scriptiesonline.uba.uva.nl/document/609260
Stijn, van A. (2016). Aan autisme gerelateerde eetproblemen. Nederlands Tijdschrift voor voeding en dietetiek Volume 71. Issue 4, pp 12 – 16. Retrieved from: http://www.ntvd-site.nl/artikelen/aan-autisme-gerelateerde-eetproblemen/
Stokvis, P. (2002). Huishouden, huwelijk, gezin: huiselijk leven in Nederland in de 20e eeuw. Donker ad. Rotterdam.
Struik, H. (2011). Niet ongevoelig. Vrouwen met autisme. Kok. Utrecht.
Struik, H. (2011). Niet ongevoelig. Vrouwen met autisme. Uitgeverij Kok. Kampen.
Swaab, D.F., Chung, W.C.J., Kruijver, F.P.M., Hofman, M.A., Ishunina, T.A. (2001). Structural and functional sex differences in the human hypothalamus. Hormones and Behavior, Vol. 40. Issue 2: 93-98. doi: 10.1006/hbeh.2001.1682. Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11534968
Tammet, D. (2009). Op een blauwe dag geboren. Nieuwezijds. Amsterdam.
Tan, A., Ma, W., Vira, A., Marwha, D., Eliot, L. (2016). The human hippocampus is not sexually-dimorphic: Meta-analysis of structural MRI volumes. NeuroImage. Volume 124, Part A, pp. 350-366. Retrieved from: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053811915007697?via%3Dihub
Thoomes-Vreugdenhil, A. (2012). Kinderpsychologie in praktijk: Hechtingsproblemen bij kinderen. Terra-Lannoo uitgeverij. Houten.
University of Pennsylvania (2009). Visual Learners Convert Words To Pictures In The Brain And Vice Versa, Says Psychology Study. ScienceDaily. Retrieved from: http://www.sciencedaily.com/releases/2009/03/090325091834.htm
Veenman, S., Lem, P., Roelofs, E., Nijssen, F. (2001). Effectieve instructie en doelmatig klassenmanagement: een schoolverbeteringsprogramma voor enkelvoudige en combinatieklassen. Swets & Zeitlinger B.V. Lisse.
Velde van der, C. (2004) Oudergids autisme: een praktische handleiding sociale vaardigheden. Nieuwezijds. Amsterdam.
Velde van der, C. (2007) Pubergids autisme. Nieuwezijds. Amsterdam.
Verdick, E., Lisovskis, M. (2007). Haar de Grrrr uit agressie. Abimo Uitgeverij. Sint-Niklaas.
Verhoeven, S., Boersen, G. (2012). Dyslexie: stoornis of intelligentie. Faalangst en prestatiedrang omzetten in succes. Maklu. Antwerpen.
Verhulst, F.C. (2006). Leerboek kinder- en jeugdpsychiatrie. Koninklijke van Gorcum b.v. Assen.
Vermeulen, P. Brein bedriegt: autisme en normale tot hoge begaafdheid. Uitgeverij EPO. Berchem. Uitgeverij ACCO. Leuven.
Voss, A. (2011). Your essential guide to understanding sensory processing disorder. Lavergne, U.S.A.
Vyt, A., Aken van, M.A.G., Bijlstra, J., Leseman, P.P.M., Maes, B. (2007). Jaarboek ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek en kinderpsychiatrie, volume 7. Jaargang 2007-2008. Bohn Stafleu van Loghum. Houten.
Wall, D.P., Esteban, F.J., DeLuca, T.F., Huyck, M., Monaghan, T., Velez de Mendizabal, N., Goñí, J., Kohane, I.S. (2009). Comparative analysis of neurological disorders focuses genome-wide search for autism genes. Genomics. Volume 93, pp 120-129. Retrieved from: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0888754308002292
Wicks-Nelson, R., Israel, A. C. (2009). Abnormal child and adolescent psychology. Pearson Education LTD. London.
Wieken, G. (2013). Schoolgids autisme. Nieuwezijds. Amsterdam.
Willey, L.H. (2009). Doen alsof je normaal bent. Leven met het Asperger-syndroom. Uitgeverij Nieuwezijds. Amsterdam.
Willey, L.H. (2012) Handboek voor Asperger vrouwen. Nieuwezijds. Amsterdam.
Williams, C., Wright, B. (2005). Hulpgids autisme: praktische strategieën voor ouders en begeleiders. Nieuwezijds. Amsterdam.
Williams, D. (1992). Mijn wereld, de wereld. De opmerkelijke autobiografie van een autistische vrouw. Uitgeverij Unieboek b.v. Houten.
Woodcock, L., Page, A. (2011). Explosief gedrag bij autisme. Wat kun je eraan doen? Nederlandse Vereniging voor Autisme. Pica. Huizen.
Xing, S., Lacey, E.H., Skipper-Kallal, L.M., Jiang, X., Harris-Love, M.L., Zeng, J., Turkeltaub, P.E. (2015), Right hemisphere grey matter structure and language outcomes in chronic left hemisphere stroke. Brain, doi:10.1093/brain/awv323. Retrieved from: http://neurosciencenews.com/stoke-speech-right-hemisphere-2983/
Ysebie, L. (2008). Exploratief onderzoek naar externaliserend probleemgedrag en druggebruik bij jongeren tussen de 14 en 16 jaar in het buitengewoon secundair onderwijs en het beroepssecundair onderwijs. Universiteit Gent. Gent.
Zeviar, L. (2009). Babygebaren: gebaren met je kind voor hij kan praten. AW Bruna Uitgevers b.v. Amsterdam.
Zimbardo, Ph. G., Johnson, R.L., McCann, V. (2013). Psychologie, een inleiding. Pearson Benelux b.v. Amsterdam.
Zoon, M., Pots, C. (2011). Wat werkt bij combinaties van psychische stoornissen? Nederlands Jeugd Instituut. Utrecht. Retrieved from: http://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Wat-werkt-publicatie/Watwerkt_combinatiesvanstoornissen.pdf

Begin, Inhoudsopgave, Vorige, Volgende