Over de auteur
Auteursrecht
Inleiding
Opbouw van het boek
Inhoudsopgave

DEEL 1
Hoofdstuk 1 Het ontstaan van autismespectrumstoornissen
Hoofdstuk 2 Autismespectrumstoornissen volgens de DSM
Hoofdstuk 3 Neurobiologische ontwikkeling (algemeen)
Hoofdstuk 4 Neurobiologische ontwikkelingsstoornis
Samenvatting deel 1

DEEL 2
Hoofdstuk 5 Diagnose stellen van een Autisme Spectrum Stoornis
Hoofdstuk 6 Behandeling van Autisme Spectrum Stoornissen
Hoofdstuk 7 Opvallendheden aan autisme
Hoofdstuk 8 Normalisatie en acceptatie van autisme
Hoofdstuk 9 Autisme – een minderheid of een stoornis?
Hoofdstuk 10 Opvallendheden bij autisme nader belicht
Samenvatting deel 2

DEEL 3
Hoofdstuk 11 Impact van een autismespectrumstoornis algemeen
Hoofdstuk 12 De jeugdige autist in verschillende omgevingen
Hoofdstuk 13 Het volwassen leven met ASS
Samenvatting deel 3

DEEL 4
Hoofdstuk 14 Problemen in de ontwikkeling
Hoofdstuk 15 Motorische ontwikkeling
Hoofdstuk 16 Cognitieve ontwikkeling
Hoofdstuk 17 Sociaal-emotionele ontwikkeling
Samenvatting deel 4

DEEL 5
Hoofdstuk 18 Slapen, eten, zindelijkheid en interoceptie
Hoofdstuk 19 Communicatie en sociale interactie
Hoofdstuk 20 (Sociale) Contacten
Hoofdstuk 21 Stress, angst, depressie en minderwaardigheidscomplex
Hoofdstuk 22 Verschillen tussen mannen en vrouwen
Samenvatting deel 5

DEEL 6
Hoofdstuk 23 Comorbiditeit
Hoofdstuk 24 Hoogbegaafdheid
Hoofdstuk 25 Specifieke leerstoornissen
Hoofdstuk 26 ADHD
Samenvatting deel 6

DEEL 7
Hoofdstuk 27 Veranderingen in het huiselijk leven
Hoofdstuk 28 Opvattingen over opvoeding en onderwijs toen en nu
Hoofdstuk 29 Opvang en school door de eeuwen heen
Hoofdstuk 30 Werk – van ambacht tot digitalisering.
Hoofdstuk 31 Het ontstaan en verloop van de psychiatrie
Samenvatting deel 7

DEEL 8
Hoofdstuk 32 Samenvatting en conclusie
Hoofdstuk 33 Ontdekkingen, inzichten en eigen mening
Hoofdstuk 34 Discussiepunten

Nawoord
Bronvermelding
Geraadpleegde literatuur
Geraadpleegde websites
Een aantal interessante wikipedia pagina’s

Begin, Inhoudsopgave, Vorige, Volgende